Bli Månadsgivare – The Perfect World Foundation

GRÖN MÅNADSGIVARE

Som grön månadsgivare stöder du vårt arbete med kunskapskampanjer och aktiviteter för att stötta räddnings- och bevarandeprojekt för vilda djur och natur i kris, världen över. Projekt som även involverar lokalbefolkningen på plats genom utbildning och arbetstillfällen.

Din månadsgåva stöder också vårt globala trädplanteringsprojekt, som skapar livsmiljöer, förbättra luft- och vattenkvaliteten och gynnar både biologisk mångfald och klimatet.

Tack för ditt stöd, nu kan vi fortsätta kämpa för vår planets sårbara djur och natur.

BLÅ MÅNADSGIVARE

Som blå månadsgivare stöder du våra Save the Ocean-kampanjer och aktiviteter för att bevara vår planets hav och skydda hajar, delfiner, havssköldpaddor, valar och andra hotade invånare i de marina ekosystemen.

Ditt stöd hjälper oss även i vårt arbetet med globala projekt och kampanjer för plastfria och friska hav och plantera träd som motverkar försurningen och uppvärmningen av våra hav.

Tack för ditt stöd, det gör stor skillnad i vårt arbete med att rädda våra hav!

Som månadsgivare bidrar du löpande månadsvis till The Perfect World Foundations arbete med djur och natur i kris.