Börja plantera träd – The Perfect World Foundation

BÖRJA NU!
PLANTERA TRÄD

Att plantera träd är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidnivån (CO2) i atmosfären. Olika nya tekniker för att absorbera CO2 undersöks ständigt, men trädplantering är hittills fortfarande ett av de mest effektiva och naturliga sätten att absorbera CO2.

The Perfect World Foundations globala trädplanteringsprojekt ”Attenborough Forest” fokuserar på att plantera träd för att minska CO2 i atmosfären.… men det finns flera andra positiva effekter med trädplantering.

Friska skogar förbättrar luft- och vattenkvaliteten, skapar livsmiljöer för djur, fåglar och växter, stabiliserar mark, minskar ökenspridning och ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

NÄR DU PLANTERAR TRÄD FÅR DU

Börja plantera träd!

När du planterar träd bidrar du till
The Perfect Worlds trädplanteringsprojekt!

Ditt Attenborough Forest-diplom!

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 5 000 kr.