Ge en gåva med Bitcoin – The Perfect World Foundation

GE EN GÅVA MED CRYPTO

Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris. Med din gåva kan The Perfect World Foundation bland annat bidra med ekonomiskt stöd till bevarande- och räddningsprojekt för utrotningshotade djur världen över, kämpa för plastfria hav eller plantera träd som skapar nya livsmiljöer och motverkar klimatförändringarna.

Tack för att du stöder vårt arbete. Tillsammans har vi kraften att förändra världen!

90_Konto_Logo_Neg