Ge en gåva med Bitcoin – The Perfect World Foundation

GE EN GÅVA MED BITCOIN

Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris. Med din gåva kan The Perfect World Foundation bland annat bidra med ekonomiskt stöd till bevarande- och räddningsprojekt för utrotningshotade djur världen över, kämpa för plastfria hav eller plantera träd som skapar nya livsmiljöer och motverkar klimatförändringarna.

Bitcoin URI
bitcoin:38RmN7XKcnKa9eeEBCZtgEvU1MqXtrrFto

Adress
38RmN7XKcnKa9eeEBCZtgEvU1MqXtrrFto

Tack för att du stöder vårt arbete. Tillsammans har vi kraften att förändra världen!

90_Konto_Logo_Neg