The Perfect World Institute – The Perfect World Foundation
THE PERFECT WORLD INSTITUTE

Hållbar framtid genom innovativa lösningar

Det finns många olika sätt att hjälpa vår hårt drabbade miljö och vår planets natur och djurliv i kris. The Perfect World Institute (TPWI) är en systerorganisation till The Perfect World Foundation som fokuserar på utveckling av planet-smarta tekniska lösningar som skapar snabba och nödvändiga förändringar. Lösningar för att till exempel minska användningen av fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppen som i sin tur motverkar den globala uppvärmningen. Men också utvecklingen av ny teknik och nya produkter för att minska användningen av plast och motverka mikroplast- och kemiska föroreningar.

TPWI:s mission är att vara ett oberoende institut med fokus på utveckling av nya hållbara, planetvänliga och klimatsmarta lösningar, med målet att göra världen till en bättre plats. Det finns redan många företag på marknaden som utvecklar ny innovativ teknik. Men det finns också många företag som gör allt som står i sin makt för att skydda och enbart marknadsföra sin egen teknik, ofta på bekostnad av mer hållbara initiativ som drivs bort från marknaden.

Vår uppfattning är att ett av de mest effektiva sätten att påskynda processen och optimera utvecklingen av nya planet-smarta teknologier är att driva dem genom en oberoende ideell organisation, vars enda intresse är att skapa en så perfekt värld som möjligt för kommande generationer. The Perfect World Foundation är just en sådan organisationen. Organisationen grundades 2010 och arbetar med djur-, natur- och miljöfrågor. Samma år bildades United Sun Systems (nu TEXEL Energy Storage) av samma grundare, Lars och Ragnhild Jacobsson. Och redan från starten beslutade de att donera en stor del av sina gemensamma aktier i TEXEL till The Perfect World Foundation, för att säkra organisationens viktiga framtida arbete. Innovationsföretaget TEXEL, utvecklar en ny batteriteknik för energilagring som kommer att minska behovet av att använda fossila bränslen och realisera användningen av förnybar energi.

I processen med att utveckla kostnadseffektiv och hållbar solenergiteknik och en batterilagringslösning (TEXEL) med målet att minska de globala koldioxidutsläppen, föddes idén om ett fristående institut. Ett oberoende institut som sammanför världens ledande politiker, specialister och företag inom olika områden för att möjliggöra utbyte av erfarenheter, med ett gemensamt mål om att snabbt utveckla kommersiella och planet-smarta lösningar.

Vi kan alla vara överens om att det inte finns en enda lösning som kommer att fixa världens alla problem. Så alla genomförbara och hållbara teknologier är viktiga delar för en globala lösning. Men att utveckla innovativa lösningar kräver mer än bara ny teknik. Det krävs oftast en hel del teknisk expertis, erfarenhet, globala nätverk och investerare som vill finansiera idé och utveckling. Och därtill bland annat statliga stöd och samarbeten med universitet och statliga laboratorier. Ytterligare kan det också vara nödvändigt med kommersiell och industriell kunskap, industri- och produktionsnätverk, kundrelationer, kommersiell finansiering, juridisk kompetens för patent och skriftliga kontrakt. Det är i detta något komplexa pussel som The Perfect World Institutes globala nätverk har många av bitarna tillgängliga tillsammans med väl etablerade kompetenser… allt med målet att skapa en bättre värld.