Dvärgschimpansen riskerar att smittas av det nya coronaviruset – The Perfect World Foundation

Dvärgschimpansen riskerar att smittas av det nya coronaviruset

Dvärgschimpansen är nära besläktat med människan och riskerar därför att bli smittad av det nya coronaviruset, COVID19. Schimpansprojekt sätts nu i karantän för att skydda djuren. Den ekonomiska krisen bidrar även till färre donationer, vilket slår mot djur- och naturprojekt över hela världen.

– Vi har fått ett nödanrop från ett av våra projekt i Kongo som förklarar att läget är kritiskt på grund av risken för COVID19, samt betydande ekonomiskt bortfall, säger Ragnhild Jacobsson, VD på The Perfect World Foundation.

Bonobon, eller dvärgschimpansen som den även kallas, är en av de människoapor som genetiskt är närmast besläktade med människan och kan därför bli smittad av samma virus som människor.

– Dvärgschimpanser får samma virus som människor men har högre risk att dö och sätts nu i karantän. COVID19 innebär en ökad risk för samtliga djur- och naturprojekt som vi arbetar med då det drabbar personal och donationer, säger Ragnhild Jacobsson.

Karantänen av dvärgschimpansen innebär att besökare förbjuds att tillträda områden där dvärgschimpansen existerar. Även personal som befinner sig på områden rekommenderas minimal kontakt med människor utanför karantänen.

– Även djur- och naturprojekten är i en kris och på sikt kan vi få problem att säkerhetsställa det mest elementära, nämligen mat till djuren, säger Ragnhild Jacobsson.

Beroende av donationer

COVID19 har slagit hårt mot ekonomin och Ragnhild Jacobsson förklarar att det kan bli en utmaning att säkerhetsställa att djuren får föda på de projekt som The Perfect World Foundation stödjer.

– Våra vilda djur har länge varit under en kris av olika anledningar såsom klimatförändringar och tjuvjakt. Detta har i sin tur belastat organisationer som vår då de ekonomiska behoven ökat dramatiskt de senaste åren, säger Ragnhild Jacobsson.

Djuren, naturen och därmed organisationer som The Perfect World Foundation är beroende av insamlingar från företag och privatpersoner och enligt Ragnhild har den pågående viruskrisen snabbt blivit kännbar genom minskande donationer. Hon poängterar  att krisen inte endast berör dvärgschimpansen utan samtliga djur- och naturprojekt. Bland annat nämner hon ett projekt i Afrika där organisationen arbetar med att skydda “noshörning bebisar“ vars mammor dött i tjuvjakten, och där det nu kan bli utmanande att förse noshörningarna med föda och säkerhet om donationerna minskar.

– Coronaviruset påverkar oss alla och vi måste naturligtvis släcka de mest akuta bränderna först. Men låt oss inte glömma de sårbara som inte kan tala för sig själva, avslutar Ragnhild Jacobsson.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorerTidigare Nyheter

Plant For The Koala 💚


Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER