TPWF är godkända för ny period med kvalitetsmärkningen ”Tryggt Givande” – The Perfect World Foundation

TPWF är godkända för ny period med kvalitetsmärkningen ”Tryggt Givande”

 

 

The Perfect World Foundation är sedan tidigare medlemmar i Givar Sverige, men är nu godkända för ännu en ny period – från september 2022 till och med september 2024. The Perfect World Foundation innehar även 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll som är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål.

Tryggt givande innebär att ni står för kvalitet, transparens och professionalitet i er verksamhet, och att ni bedriver insamling på ett tryggt och etiskt och sätt. Märkningen visar för era givare och andra intressenter att ni förvaltar er verksamhet på bästa sätt och fokuserar på resultat och effekt, skriver Charlotte Rydh, Generalsekreterare på Giva Sverige, i ett brev till TPWF.

Giva Sverige arbetar kontinuerligt med att hjälpa civilsamhällets organisationer utveckla kvaliteten i sitt insamlingsarbete, säkra intern kontroll och styrning och stödja utvärdering av effekten av sin verksamhet. Det gör de genom olika etiska vägledningar samt riktlinjer för intern kontroll och styrning, årsredovisning och effektrapportering. Allt detta sammantaget utgör Giva Sveriges Kvalitetskod som gör att både The Perfect World Foundation och givare kan känna sig trygga i att The Perfect World Foundation bedriver sin verksamhet på bästa sätt.

 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorer
Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER