Trädplantering – främja biologisk mångfald och motverka klimatförändringarna – The Perfect World Foundation

Trädplantering – främja biologisk mångfald och motverka klimatförändringarna

Trädplantering – främja biologisk mångfald och motverka klimatförändringarna. Biologisk mångfald är nyckeln till allt liv på jorden, det är ett oändligt och finjusterat nätverk där varje art är beroende av andra arter för att överleva. Att plantera träd och därtill bevara befintlig skog, gynnar ekosystem och deras biologiska mångfald. Friska skogar förbättrar också luft- och vattenkvaliteten, bidrar med mat, medicin och färskvatten, skapar livsmiljöer, stabiliserar mark och minskar ökenspridning och risken för skogsbränder.

Precis som alla växter tar träd upp kol från atmosfären och använder det för att växa, och en del av det kolet lagras i trädet och en del förs sedan vidare ner i jorden, där det kan stanna i hundratals eller till och med tusentals år. Träd hjälper oss helt enkelt att motverka den globala uppvärmningen (effekten av klimatförändringarna) genom att minska CO2 i atmosfären, och är dessutom en effektiv och 100% naturlig lösning.

Attenborough Forest är vårt globala trädplanteringsinitiativ – namngivet i David Attenboroughs ära, för att han planterade skogens symboliska första träd. Projektet planterar träd runt om i världen, sprider kunskap för ökad medvetenhet, parallellt med insatser som syftar till skogsbevarande.

Attenborough Forest är ett globalt projekt med flera olika syften och ett gemensamt resultat: en minskning av CO2 i atmosfären. Vi planterar träd för att rädda regnskogen, återställa mangroveskogar, skapa livsmiljöer, bidra med kunskap, arbete och mat till lokalsamhällen, främja biologisk mångfald och motverka klimatkrisen. Läs mer om trädplantering >
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorerTidigare Nyheter

Plant For The Koala 💚


Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER