Vill ditt företag bidra till en mer hållbar framtid? Plantera träd – The Perfect World Foundation

Vill ditt företag bidra till en mer hållbar framtid? Plantera träd

Plantera träd är en effektiv och 100% naturlig lösning för att minska klimatförändringarna.

I höstas slog FN:s klimatpanel fast att det skulle behövas en miljard hektar ny skog fram till år 2050 för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Gemensamma trädplanteringsinsatser är viktiga för minska effekterna av klimatförändringarna men kan också öka företags engagemang för hållbarhetsarbete eftersom trädplantering ”går att ta på” och har dessutom många positiva effekter:

  • Absorberar CO2. Precis som alla växter tar träd upp kol från atmosfären och använder det för att växa, och en del av det kolet lagras i trädet och en del förs sedan vidare ner i jorden, där det kan stanna i hundratals eller till och med tusentals år. 
  • Minskar global uppvärmning. Träd hjälper oss att bekämpa den globala uppvärmningen (effekten av klimatförändringarna) genom att minska CO2 i atmosfären, och är dessutom en effektiv och 100% naturlig lösning.
  • Gynnar biologiska mångfald, som är nyckeln till allt liv på jorden och är betydande i kampen mot klimatförändringarna. Att plantera träd gynnar ekosystem och deras biologiska mångfald. 
  • Friska skogar förbättrar också luft- och vattenkvaliteten, bidrar med mat, medicin och färskvatten, skapar livsmiljöer, stabiliserar mark och minskar ökenspridning och risken för skogsbränder.

För övriga frågor kontakta Daniel Wilke via mejl: daniel@theperfectworld.com eller telefon +46 73 632 98 27Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorerTidigare Nyheter

Plant For The Koala 💚


Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER