Plant a tree for me – Rädda Regnskogen – The Perfect World Foundation

Regnskogen. Kan den va så viktig?

Visst, regnskogarna kan kännas långt bort för oss men ekosystemen där har en avgörande roll i att hålla vår planet frisk.

Även om regnskogarna bara täcker 2% av jordens yta är dessa ekologiska kraftverk avgörande för nästan alla aspekter av vår planetens hälsa – inklusive att vi kan andas.

Regnskogen är hem för över 50% av alla djur- och växtarter på jorden. En hektar kan innehålla över 750 typer av träd och 1500 arter av kärlväxter

Regnskogarna spelar en viktig roll i att upprätthålla jordens begränsade tillgångar av färskvatten, hela 1/5 av världens färskvatten finns i Amazonas.

Träden i regnskogen absorberar koldioxid som hjälper till att stabilisera jordens klimat och bidrar samtidigt till det syre vi människor behöver för att leva. De skapar också livsmiljöer och främjar biologisk mångfald.

40 fotbollsplaner regnskog försvinner varje minut

50% av vår planets regnskog har förstörts under de senaste 100 åren. Otänkbart nog bränns fortfarande över 200 000 hektar regnskog ner varje dag. Vilket är detsamma som över 150 tunnland förlorad regnskog varje minut – dag in och dag ut – som blir ofattbara 78 miljoner förlorade tunnland varje år.

Experter uppskattar att vi förlorar 137 växt-, djur- och insektsarter varje dag på grund av avskogning av regnskog, vilket motsvarar ofattbara 50 000 arter varje år.

Varje planterat träd som gör skillnad!
Tillsammans hjälps vi åt att rädda Regnskogen

Hjälp oss plantera träd för att rädda vår planets fantastiska regnskogar. För 20 kronor kan vi plantera ett träd och du kan vara med och plantera hur många träd du vill. Varje träd gör skillnad!