​Elmander vill få Göteborgarna att städa kusten – The Perfect World Foundation

​Elmander vill få Göteborgarna att städa kusten

Varje år hamnar 8 miljoner ton plastavfall i världshaven. Nu önskar fotbollsspelaren Johan Elmander och hans fru Amanda att Göteborgarna bidrar till att rensa havet från plast. På ett öppet facebook-event uppmanar paret Göteborgarna till att samlas den 6 maj för att städa Göteborgs kustremsor.

Idén väcktes hos Amanda Elmander efter ett inslag på Sveriges Radio där organisationen Håll Sverige Rent uppmanat människor i de fem nordiska länderna att städa kusterna den 6 maj.

– Jag har alltid varit en ”havsmänniska” och det känns förödande när man hör rapporter om havets ökade krissituation. Jag tror att många har en hög tilltro till att någon annan ska lösa miljöproblemen men det är endast vi som kan styra över hur vi konsumerar produkter eller sorterar våra avfall, säger Amanda Elmander.

Johan och Amanda Elmander skapade ett öppet facebook-event under namnet ”Nordiska Kusträddardagen”, där paret har bjudit in människor till att hjälpa dem att plocka upp skräp. De intresserade volontärerna kommer att möta paret Elmander vid parkeringen till Amundön i Göteborg kl 11 på lördagen den 6 maj för att gemensamt städa kusten. Amanda hoppas redan nu på att eventet blir en årlig tradition.

– Det hade varit kul om den 6 maj blir en årlig tradition då man tar med sig familj, vänner och grannar för att gå ut och plockar skräp tillsammans. Tror det är viktigt även för barnen att själva få se skräpets kretslopp och vart endel av skräpet faktiskt hamnar, säger Amanda Elmander.

Hemma hos familjen Elmander används plastprodukter numera med eftertanke. Amanda Elmander berättar om en tidigare ovana där hon alltid gav deras två barn ett plastsugrör till smoothien och då plastpåsar användes friskt.

– Vi har alltid varit noggranna med att källsortera hemma hos oss. Men tidigare var vi inte lika noga med hur vi själva använde oss av engångsprodukter. Numera använder vi till exempel inte plastsugrör och undviker att använda oss av plastpåsar, säger Amanda Elmander.

Makarna har sedan en tid engagerat sig för att rädda havet från plastavfall genom den Göteborgsbaserade organisationen The Perfect World Foundation, där makarna även blivit ambassadörer. Paret Elmander hjälper The Perfect World Foundation med att sprida information om världshavens situation och kommer senare i år att delta i en stödgala som organisationen arrangerar för att uppmärksamma plastavfalls påverkan på världshaven.

– Jag tror det är viktigt att sprida kunskap kring hur alla kan bidra. Vissa kanske vill bidra med ekonomiska medel medan andra föredrar att fysiskt göra en insatts. Alla kan bidra på sitt egna sätt för att rädda våra hav, avslutar Amanda Elmander.