Bohusläningens annonsaffär ökar genom CSR-projekt – The Perfect World Foundation

Bohusläningens annonsaffär ökar genom CSR-projekt

1200 liter plast flyter varje timma in längst Bohuskusten vilket gör den till den mest plast-drabbade kusten i Sverige. Mediehuset Bohusläningen har sammanflätat sin annonsaffär med plastuppstädning vilket har gjort att ett ton plast kan plockas upp från kust och stränder.

– Vi vill ta vårt ansvar som mediehus och göra skillnad, säger Bohusläningens försäljningschef, Terese Dewill.

Mediehuset Bohusläningen har ingått ett samarbete med den ideella djur- och naturorganisationen The Perfect World Foundation med syfte att plocka upp plast och skräp längs Bohuskusten. Vid ett annonsköp via Mediehuset Bohusläningen skänks ett bidrag till The Perfect World Foundation som i sin tur städar Bohuskusten från plast. Mediehuset Bohusläningen har genom samarbetet ökat antalet kundmöten i naturnära miljöer och planerar flera strandstädningar tillsammans med sina annonsörer. Samarbetet startade i november 2020 och har redan genererat intäkter för att kunna plocka upp ett ton plast längs Bohuskusten.

– För varje 5-krona har vi möjlighet att plocka upp en liter plast. Samarbeten som dessa är inte bara viktiga för att kunna finansiera vårt arbete utan ökar även kunskapen kring plastens påverkan på våra hav, säger Daniel Wilke, marknadsdirektör på The Perfect World Foundation.

För Terese Dewill är det en självklarhet att Bohusläningen som mediehus tar sitt ansvar med miljön genom att stötta initiativ och öka medvetenheten kring miljöfrågor. Hon menar att det inte är ett krav att CSR-arbeten ska vara direkt intäktsbärande men det är positivt när det går att sammanfläta ett CSR-arbete med organisationens affärsplan.

– Under våra kundmöten med annonsörer informerar våra medierågivare om plastens påverkan på våra hav och i våra avtal avsätts även en summa som går till att städa Bohuskusten från plast och skräp, säger Terese Dewill.

Att Bohusläningen valde att arbeta med just plast i havet var ingen slump. Bohuskusten är den mest plast-drabbade kusten i Sverige eftersom havsströmmarna för med sig 1200 liter plast som driver iland längs kusten varje timme. Sälar och andra marina djur och fåglar kan drunkna eller svälta ihjäl om de fastnar i eller äter plastskräp. Det tar otroliga 450 år för en plastflaska att brytas ner i havet.

– Plastens påverkan på just Bohuskusten är tydlig för den som rör sig längst kusten. Både min personal och våra annonsörer uppskattar att vi arbetar med ett projekt som gör skillnad både lokalt och globalt. Och samtidigt är plaststädningen en direkt fördel för oss i Bohuslän, vi får renare stränder och friskare hav, avslutar Terese Dewill.