Klimatet i fokus under Bokmässans avslut – The Perfect World Foundation blir huvudpartner 2022 – The Perfect World Foundation

Klimatet i fokus under Bokmässans avslut – The Perfect World Foundation blir huvudpartner 2022

Årets Bokmässa avslutades med ett profilstarkt seminarium, under ledning av djur- och naturorganisationen The Perfect World Foundation, där internationellt erkända profiler satte fokus på klimatkrisen. Bokmässans VD, Frida Edman, avslöjade att nästa års temaspår för Bokmässan blir ”klimatet” och att The Perfect World Foundation genom sitt klimatinitiativ Climate AID World Forum går in som huvudpartner i temasatsningen 2022.

Bokmässan 2021 i Göteborg avslutades med ett starkt seminarium där klimatfrågan sattes i fokus, och det faktum att tusen miljarder träd behöver planteras globalt, som en del av åtgärderna för att minska den globala uppvärmningen. Bokmässans VD, Frida Edman, avslöjade samtidigt att Bokmässan sätter klimatet som tema för Bokmässan 2022, och att den svenskgrundade djur- och naturorganisationen The Perfect World Foundation blir huvudparter för temat.

Seminariet leddes av The Perfect World Foundations två grundare, makarna Ragnhild och Lars Jacobsson, som berättade om en planerad klimatkonferens och värdet av trädplantering. Paret uppmanade även Göteborg och Västra Götalandsregionen att i samband med Bokmässan och Göteborgs Klimatvecka nästa år plantera träd för att uppnå en klimatneutral vecka, och att i sin tur utmana andra städer och regioner runt om i världen att genom trädplantering göra detsamma för att bli klimatneutrala.

Vi vet idag att det behöver planteras totalt tusen miljarder träd globalt som en del av arbetet med att motverka den globala uppvärmningen och för att kunna bli klimatneutrala till 2050, i enlighet med FN:s mål. Vi ser ingen anledning till att vänta med denna enkla och konkreta åtgärd och uppmanar nu Göteborg och Västra Götalandsregionen att bli den först regionen i världen att bli klimatneutrala redan 2022, under en vecka. Sir David Attenborough planterade det första trädet i denna kampanj i Göteborg för några år sedan, och nu är det upp till oss alla att ta detta vidare”, säger Lars Jacobsson, ordförande The Perfect World Foundation. 

Det 30 minuter långa seminariet gästades av några av The Perfect World Foundation och Climate AID World Forums internationella ambassadörer, så som Sarah, Hertiginnan av York, medlem av den brittiska kungafamiljen, FN:s tidigare chef för miljöprogrammet UNEP, Erik Solheim, den kenyanska miljöaktivisten Wanjira Mathai och Bindi Irwin, dotter till den bortgångne australiske TV-profilen, ”Krokodilmannen”, Steve Irwin. Gästerna delande med sig av sin syn på klimatkrisen och belyste även att det krävs mer kunskap om klimatet, mer åtgärder och att fler träd behöver planteras som en del för att minska den globala uppvärmningen.

Sarah, Hertiginnan av York, avslutade seminariet med en hälsning om att hon ser fram emot att medverka under Bokmässan och klimatkonferensen nästa år, och att hon stöttar The Perfect World Foundations trädplanteringssatsning.

Vi är så glada att Bokmässan väljer The Perfect World Foundation till partner för att lyfta och hitta lösningar för den akuta klimatfrågan. Alla kan plantera träd tillsammans med oss, och göra skillnad. Trädplantering är en enkel metod i kampen mot klimatförändringarna, men att plantera träd har också positiva effekter för exempelvis vår biologiska mångfald. Nu har vi ett helt år på oss att mobilisera Göteborg, staden, kommunen, regionen, företagen och alla enskilda individer för att lyckas plantera vår andel av alla träd, och ta ett världsledande steg i rätt riktning”, avslutar The Perfect World Foundations VD, Ragnhild Jacobsson.