Lars Wallin uppmanar modebranschen; ”Ta efter livsmedelsindustrin” – The Perfect World Foundation

Lars Wallin uppmanar modebranschen; ”Ta efter livsmedelsindustrin”

Jordens resurser överkonsumeras och en av många bovar i dramat är modebranschen. Inom livsmedelsindustrin har man lyckats kommunicera vikten av att handla ekologiskt i en större utsträckning än inom modebranschen, enligt Lars Wallin.

Lars Wallin är aktiv inom den ideella organisationen The Perfect World Foundation och var bland annat med på organisationens stödgala för elefanter i höstas. Hans engagemang för djur- och naturfrågor har fått honom att vända blicken inåt, mot sin egen industri; modebranschen.

– Vi måste sluta med denna masskonsumtion som i en rasande fart förbrukar jordens resurser, och satsa på färre inköp av högre kvalité och längre hållbarhet. Livsmedelsindustrin har nått stor framgång i att lyfta fram vikten av ekologisk konsumtion, här kan modebranschen ta efter, tycker Lars Wallin.

Wallin menar att vi måste prioritera kvalité med längre hållbarhet över kvantitet när vi köper mode. Och medvetet välja kläder som är miljövänligt framställda av ekologiska material under humana förhållanden. Själv hoppas han att genom sitt eget varumärke kunna vara med och motverka masskonsumtion genom att upplysa och påverka modekonsumenten till hållbara inköp.

– Konsumenterna har makten, och de behöver bli medvetna om detta! Ska vi bevara vårt djur- och naturliv så måste även modeindustrin ta sitt ansvar, säger Lars Wallin.

Flera varumärken inom livsmedelsindustrin uppmuntrar aktivt sina konsumenter att välja ekologiska produkter. Genom information styrs inköp till produkter som orsakar mindre skada på jordens miljö, natur och djurliv. Lars Wallin berättar att han under de senaste åren sett en klart växande trend i att kommunicera hållbarhet även inom modebranschen, men understryker att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

– Vi måste alla bli medvetna om bieffekterna av våra inköp, inte bara när det gäller matvaror utan även när det gäller mode, avlutar Lars Wallin.