Save the Gorilla – donation – The Perfect World Foundation

SAVE THE GORILLA

Det främsta hotet mot gorillorna är försämring och förlust av livsmiljöer på grund av gruvdrift, avverkning och jordbruk men andra hot är även tjuvjakt och sjukdomar, framför allt Ebola.

Alla gorillaunderarter är utrotningshotade och står inför allvarliga hot mot sin överlevnad. 3 av de 4 underarterna är dessutom listade som kritiskt utrotningshotade.

Bergsgorillan: Utrotningshotad, 1 004 kvarstår. Den Östra Låglandsgorillan, Grauer’s Gorillas: Kritiskt Utrotningshotad, cirka 3 800 kvarstår, har minskat med ~75% under de senaste två decennierna. Västra Låglandsgorillan: Kritiskt Utrotningshotad, cirka 400 000 kvarstår. Cross River-gorillan: Kritiskt Utrotningshotad, cirka 300 kvarstår.

The Perfect World Foundations kampanj “Save the Gorilla” syftar till att stötta bevarandeinsatser och sprida kunskap om gorillornas kritiska situation, för att säkra deras framtid.

Var med och skapa en ljusare framtid för gorillorna… din donation stor eller liten gör skillnad. Vårt arbete är 100% beroende av donationer. Med ditt stöd kan vi göra mer!

Save the Gorilla

Din donation bidrar till
The Perfect World Foundations arbete.


Ditt donationscertifikat!

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 5 000 kr. 

THE PERFECT WORLD NYHETER