Save the Ocean – Våra hav – The Perfect World Foundation
SAVE THE OCEAN

Varje andetag vi tar är beroende av friska hav

70 procent av vår blå planet är täckt av hav, och marina växter producerar omkring 50 procent av syret som vi alla andas. Men våra hav har blivit avfallsstation för plast, industriavfall och massa annat skräp som inte hör hemma i havet. Och de marina ekosystemen påverkas negativt… i rasande takt

Fiskeindustrins överfiske dränerar haven på biologisk mångfald, och ett oroande antal marina arter är utrotningshotade. Selektivt fiske, som hajfensfiske och tonfisk, är riktar sig hänsynslöst mot enskilda arter och skapar obalans i havets ekosystem. Och fisketekniker som trålning dödar marint liv som inte ens var avsett att fångas.

Över 80 procent av de skadliga föroreningarna i våra hav kan spåras till mänskliga aktiviteter på land. Bekämpningsmedel och gödselmedel inom jordbruk och industriavfall hamnar i havet, vilket resulterar i syreutarmning och försurning som dödar dess invånare.

Över 8 miljoner ton plast hamnar i våra hav varje år. Vilket motsvarar en sopbil varje minut eller 10 000 sopbilar varje vecka eller 43 000 sopbilar varje månad – fyllda med plast som dumpas i havet. Över hälften av alla havssköldpaddor har misstagit plast för mat, och en miljon sjöfåglar och hundratusentals marina däggdjur dör varje år på grund av plastföroreningarna.

Ett av de största hoten mot våra hav är den globala uppvärmningen, orsakad av koldioxidutsläpp från till stor del användning av fossila bränslen. Den globala uppvärmningen får havstemperaturer att stiga med enorma konsekvenser. De marina ekosystemen är inte anpassade för de högre vattentemperaturerna, inte ens om det bara rör sig om en temperaturhöjning på en tiondels grad. Haven absorberar också stora mängder atmosfärisk koldioxid vilket orsakar försurning, vilket i sin tur påverkar levnadsförhållandena i de marina ekosystemen negativt.

50

50% av Stora Barriärrevet har dött ut på grund av så lite som omkring 0,1°C graders temperaturhöjning av havet.
8

varje år hamnar över 8 miljoner ton plast i havet, det motsvarar en sopbil plast varje minut.
50

nästan 50% av syret vi andas kommer från alger och plankton i havet.

Vad vi gör…

På World Ocean Day 2019 lanserade The Perfect World Foundation The Blue Bucket, en kampanj för plastfria hav.  Projektets syfte är att engagera alla till att plocka upp plast och skräp från våra hav, kuster och stränder. Den ’Blå Spannen’ som är en symbol för själva kampanjen – med syfte att öka medvetenhet kring de stora plastföroreningarna av världens hav – är också till för att plocka upp plastskräp i. Målet är att inspirera båtägare och alla som tillbringar tid vid och på havet att skaffa den ”Blå Hinken”, och börja plocka upp skräp ur havet för att skapa världens största team av ”havsstädare”.

Ett av de största hoten mot våra hav är den global uppvärmning, orsakad av koldioxidutsläpp. Träd absorberar koldioxid, och är ett extremt effektivt sätt att minska koldioxiden i atmosfären, och därmed bekämpa den globala uppvärmningen. Vilket också var en av många anledningar till att vi 2018 startade vårt globala trädplanteringsprojekt, som fick namnet “Attenboroughskogen” i ära av David Attenborough som planterade projektets första symboliska träd.

2017 arrangerande The Perfect World Foundation insamlingsgalan ”Save The Ocean”, med fokus på havens utsatta situation. 2017 och 2018 anordnade organisationen polar expeditioner till Svalbard, med fokus på att få insikt i och sprida kunskap om forskningen i den arktiska regionen.

The Perfect World Foundation stöder även bevarandeprojekt för den indonesiska mantan.

Vad du kan göra…

Minska ditt användande av engångsplast och kasta aldrig plast eller annat skräp i havet. Ta reda på och lära dig mer om vikten av friska hav och vad de största hoten. Dela din kunskap med vänner och familj – i samtal, på sociala medier – skapa medvetenhet, uppmuntra till förändring.

Besök inte akvarier och nöjesparker där delfiner, vitvalar, späckhuggare och andra marina däggdjur hålls fångna för att uppträda som turistattraktioner.

Gå med i vår Blue Bucket-kampanj och bjud med dina vänner för att plocka upp plast och skräp i havet och längs kuster och stränder. Du kan också köpa vår snygga och slitstarka Save the Oceantygväska eller en Save the Ocean T-shirt i vår webbshop, för att supporta våra havskampanjer. Som Blå månadsgivare stöttar du varje månad vårt arbete med att rädda våra hav och djurlivet under ytan.

Med oss kan du Volontärresa och få möjligheten att arbeta med marina forskare och uppleva marinbevarandeprojekt runt om i världen.

Vår expert på havet och marina djur

Sylvia Earle
Marinbiolog och Oceanograf