Trädplantering – Attenborough Forest – The Perfect World Foundation

Varför trädplantering? Träd och skogar hjälper vårt klimat.

Under The Perfect World Foundations klimatkonferens 2018, i Göteborgs Botaniska Trädgård, planterade Sir David Attenborough det symboliska första trädet i organisationens globala trädplanteringsprojekt. Målet är att planterar en miljon träd för att minska uppvärmningen av vår planet. I Sir David Attenboroughs ära döptes projektet till ”Attenborough Forest”.

Att plantera träd är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidnivån (CO2) i atmosfären. CO2 är en växthusgas och bidrar till den globala uppvärmningen. Gasen släpps ut i atmosfären genom bland annat förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Fossila bränslen bildas av resterna av döda växter som en gång absorberat koldioxid från atmosfären, som när de förbränns släpps ut i atmosfären på nytt. Olika tekniker att absorbera CO2 undersöks ständigt, men trädplantering är hittills fortfarande ett av de mest effektiva och naturliga sätten att absorbera CO2.

 

Fler positiva effekter med trädplantering.

The Perfect World Foundations globala trädplanteringsprojekt ”Attenborough Forest” fokuserar på att plantera träd för att minska CO2 i atmosfären. Men träd absorberar inte bara CO2 … trädplantering har också andra positiva effekter. Friska skogar förbättrar luft- och vattenkvaliteten, förser oss med färskvatten, skapar livsmiljöer för djur, fåglar och växter, stabiliserar mark, minskar ökenspridning och ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

Klimatpositiv med trädplantering.
Hur funkar det?

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för en person som lever i Sverige är 8 800 kilo CO2 per år. Med 100 kronor i månaden kan du genom trädplantering klimatkompensera ditt CO2-avtryck med 9 000 kilo CO2 per år och bli klimatpositiv!

Trädplantering är nästan en hel vetenskap i sig. Det finns omkring 60 000 olika arter av träd som alla har olika egenskaper och varierande förmåga att absorbera koldioxid (CO2). Det växer ju också träd på olika platser på jorden, med olika klimat och tillväxtförhållanden. Utifrån dessa förutsättningar är det inte möjligt att ange exakt hur mycket CO2 ett träd absorberar, men det är möjligt att få fram ett uppskattat svar.

Vi räknar med att du genom trädplantering kompenserar 7,5 kilo CO2 för varje svensk krona. Med andra ord 7,5 kilo CO2 x 100 kronor/månaden x 12 månader = 9 000 kilo CO2/år = klimatpositiv!

Res klimatsnällt! CO2-kompensera dina flygresor.

Med The Perfect Worlds Utsläppskalkylator kan du beräkna ditt exakta CO2-utsläpp för dina flygresor, och klimatkompensera genom trädplantering… men glöm inte, Business Class kostar dubbelt så mycket eftersom du tar upp dubbelt så mycket utrymmet – utsläppskalkylatorn hjälper dig att räkna rätt.

60

det finns mer än
60 tusen olika kända
trädarter
80

80 % av vår planets
ursprungliga skogar
har skövlats eller förstörts
75

skogar och våtmarker är källan till 75 % av världens färskvatten som vi människor behöver

The Perfect World planterar träd för en friskare planet

Trädplantering – Samarbeten för ett bättre klimat

100 000 MANGROVETRÄD

PARKSTER har tillsammans med The Perfect World Foundation planterat 100 000 mangroveträd i Lamu County i Kenya. I över 100 år har mangroveskogarna utnyttjats för kol och andra lokala användningsområden, vilket har lett till storskalig nedbrytning och avskogning i vissa områden. Tillsammans med lokalbefolkningen i Lamu County bidrar vi till att Mangroveskogarna åter igen frodas och lagra stora mängder CO2.