Trädplantering – kampen för en klimatpositiv framtid – The Perfect World Foundation
ATTENBOROUGH FOREST

Trädplantering hjälper vårt klimat

Under The Perfect World Foundations klimatkonferens 2018, i Göteborgs Botaniska Trädgård, planterade Sir David Attenborough det symboliska första trädet i organisationens globala trädplanteringsprojekt. Målet är att planterar en miljon träd för att minska uppvärmningen av vår planet. I Sir David Attenboroughs ära döptes projektet till ”Attenborough Forest”.

Att plantera träd är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidnivån (CO2) i atmosfären. CO2 är en växthusgas och bidrar till den globala uppvärmningen. Gasen släpps ut i atmosfären genom bland annat förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Fossila bränslen bildas av resterna av döda växter som en gång absorberat koldioxid från atmosfären, som när de förbränns släpps ut i atmosfären på nytt. Olika tekniker att absorbera CO2 undersöks ständigt, men trädplantering är hittills fortfarande ett av de mest effektiva och naturliga sätten att absorbera CO2.

Biologisk mångfald och nya livsmiljöer
The Perfect World Foundations globala trädplanteringsprojekt ”Attenborough Forest” fokuserar på att plantera träd för att minska CO2 i atmosfären. Men träd absorberar inte bara CO2… träd binder också mark vilket minskar:

  • Ökenspridningen.
  • Mängden avströmning av stormvatten, som i sin tur minskar erosion och förorening av våra vattendrag och hav.
  • Effekterna av översvämningar.

Ytterligare positiva effekter av att planta nya träd är att det främjar förutsättningarna för biologisk mångfald och ger nya livsmiljöer. Träd skapar också skydd och mat för många fåglar och däggdjur.

The Perfect World planterar träd i Zimbabwe

Bli klimatpositiv med trädplantering

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för en person som lever i Sverige är 8 800 kilo CO2 per år. Med 100 kronor i månaden kan du genom trädplantering klimatkompensera ditt CO2-avtryck med 9 000 kilo CO2 per år och bli klimatpositiv!

Trädplantering är nästan en hel vetenskap i sig. Det finns omkring 60 000 olika arter av träd som alla har olika egenskaper och varierande förmåga att absorbera koldioxid (CO2). Det växer ju också träd på olika platser på jorden, med olika klimat och tillväxtförhållanden. Utifrån dessa förutsättningar är det inte möjligt att ange exakt hur mycket CO2 ett träd absorberar, men det är möjligt att få fram ett uppskattat svar.

Vi räknar med att du genom trädplantering kompenserar 7,5 kilo CO2 för varje svensk krona. Med andra ord 7,5 kilo CO2 x 100 kronor/månaden x 12 månader = 9 000 kilo CO2/år = klimatpositiv!

Klimatkompensera dina flygresor

Med The Perfect Worlds Utsläppskalkylator kan du beräkna ditt exakta CO2-utsläpp för dina flygresor, och klimatkompensera genom trädplantering… men glöm inte, Business Class kostar dubbelt så mycket eftersom du tar upp dubbelt så mycket utrymmet – utsläppskalkylatorn hjälper dig att räkna rätt.

Visste du att…

… innan jordbrukets uppkomst fanns det dubbelt så många träd på Jorden som nu.
… 80 procent av vår planets ursprungliga skogar har skövlats eller förstörts.
… det finns mer än 60 000 olika kända trädarter.
… bara genom att plantera ett träd på en öppen betesmark kan man öka dess biologiska mångfald av fåglar från nästan noll arter till så många som 80 olika.
… världens äldsta träd är över 5 000 år.
… träd är de organismer på Jorden som lever längst.
… träden i en skog kan ”prata” och dela näringsämnen med varandra via ett underjordiskt nätverk skapat av jordksvampar.

The Perfect World planterar träd i Kenya

 

Vår trädexpert

Jan Westin
Biolog och Vetenskaplig ledare