Information om trädplantering

Klimatförändringarna är det största hotet mot världens djur, vår natur och mot mänskligheten.

Klimatförändringarna orsakas av global uppvärmning som i sin tur skapas genom växthusgaser. Sedan mänskligheten för ungefär 100 år sedan påbörjade det vi idag kallar för industrialismen, så har nivån av växthusgasen Koldioxid (CO2) ökat dramatiskt ifrån 280 ppm till dagens nivå på över 415 ppm som förövrigt är den högsta nivån på över 3 000 000 år.

Plantera träd (biomassa) är bevisligen det absolut billigaste och effektivaste sättet att minska CO2. Genom att plantera träd kan vi alla hjälpas åt att minska CO2 nivåerna. Träd absorberar CO2 och tillverkar syre, och genom att plantera träd kan vi hjälpa den biologiska mångfalden, förhindra landerosion, förhindra ökenutbredning och mycket annat. Plantering av träd minskar trycket på haven att absorbera CO2 vilket i sin tur förhindrar den pågående försurningen.

The Perfect World Foundation har startat ett globalt trädplanteringsprojekt tillsammans med den världsberömda BBC-profilen Sir David Attenborough, som i september 2018 planterade det första trädet i Botaniska Trädgården i Göteborg.

Trädplanteringsprojekt:

Under de kommande åren kommer The Perfect World Foundation starta upp ett antal olika trädplanteringsprojekt runt hela världen, samtliga projekt med lite olika syften men med den gemensamma nämnaren att minska CO2.

Förutom att minska CO2 kommer dessa träd att bidra med att bl.a. att minska landerosion, ökenutbredning, skapa nya fredade områden för Elefanter, Orangutanger, Tigrar och mycket mer.

Träd och CO2 reduktion:

Mer intressant än hur många träd man planterar är hur mycket CO2 man minskar i förhållande till varje investerad krona. En del träd är större än andra, vissa är mindre, vissa träd växer väldigt snabbt och vissa väldigt långsamt, vissa träd blir kanske bara 30 år medans andra kan bli över 1000 år gamla, och i vissa områden på jorden växer träd snabbare än i andra områden. På grund av alla dessa olika förutsättningar är det omöjligt att säga vad ett träd kostar eller hur mycket CO2 ett träd absorberar. När du stöder The Perfect World Foundation och de olika trädplanteringsprojekten så stöttar du samtidigt organisationens arbete med att stötta och öka kunskapen runt krisdrabbade djur och naturområden.

Allt eftersom The Perfect World Foundation startar upp nya trädplanteringsprojekt på olika platser i världen så kommer också möjligheten för er ”trädplanteringssupporters” att mer specifikt kunna välja vilken anledning eller vilket djur ni vill stötta genom ert bidrag, eller kanske väljer ni att bara plantera träd för att minska CO2?

Kostnaden för att plantera och få ett träd att överleva är ca 10-50 kr beroende på var på jorden, vilken trädsort, hur lång tid man behöver spendera på efterarbeten efter en plantering, vattning, gallring etc.

Klimatkompensera genom trädplantering:

Det går utmärkt att klimatkompensera din arbetsplats eller din egen klimatpåverkan genom The Perfect World Foundation. En svensks normalpåverkan på klimatet kan kompenseras för ca 100 kr per månad, behöver du mer information kan man kontakta oss här

Välj hur du vill vara med nedan:

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.