Green Mission!

The Perfect World Foundation hjälper djur och natur i kris över hela världen. Då vi idag är flera miljarder människor på jorden behöver vi lära oss att leva tillsammans med de faktiskt få djuren som idag lever i det vilda, samt verka för att bevara de arter som riskeras att utrotas. 

Sedan starten 2010 har organisationen haft ett stort fokus på den illegala handeln med vilda djur och framförallt på tjuvjakten på noshörningar och elefanter där vi kunnat se goda resultat efter TPWF's insatser. Allt från att skydda djuren till att rehabilitera samt ta hand om skadade/ föräldralösa djur. 

Organistionens "Green Mission" innefattar att öka medvetenhet kring de problem vår natur och djur på land står inför.

Visste du att?: 

Noshörningar:

 • Var 8e timma dödas en noshörning i Afrika för dess horn av tjuvjägare.
 • I dagsläget är priset för noshörningshorn dyrare än guld på den svarta marknaden.
 • Det finns fem olika arter noshörningar och alla är kritiskt utrotningshotade. Bara i Sydafrika dödades över 1000 noshörningar 2016.
 • I nuläget dödas fler noshörningar än vad som föds. Ofta bär en noshörningshona på en unge i magen, samt har en vid sidan av. Det är det är väldigt ovanligt att en unge kan klara sig själv i det vilda.

Elefanter i Afrika:

 • Var 15e minut dödas en elefant i Afrika pga. efterfrågan på deras betar.
 • Det tillverkas till stor del souvenirer av betarna så man skall aldrig köpa något som är gjort utav elfenben.
 • Det finns ca.400 000 elefanter kvar i det vilda och om det fortsätter i denna takt finns det knappt några vilda elefanter kvar inom 10 år. Värst drabbad är skogselefanter i Kongo som det beräknas finnas färre än 5.000st kvar av.
 • Elefanter spelar stor roll för ekosystemet då de äter och vandrar och hjälper till att sprida fröer som gör att det fortsätter att växa. Genom att de vräker ner träd, och gräver vattenhål möjliggör de också för andra djur att leva.

Elefanter i Asien:

 • Det beräknas finnas mellan 25–30,000 elefanter kvar i Asien.
 • Främsta hotet är krympande livsmiljöer då befolkningen ökar.
 • Den asiatiska elefanten används ofta som arbetsredskap där de blir illa behandlade.
 • En elefant är dyr att köpa och därför värderas det högt att äga en elefant. Oftast tas de från sin mamma när de är små vilket orsakar ett otroligt lidande för både mamman och bebisen.
 • För att undvika att detta fortgår skall man som turist aldrig betala för ex. elefantridning, ge dem mat, ta bilder med dem etc. Det börjar finnas allt fler elefanthem i framför allt Thailand som går att besöka, där man kan uppleva elefanter i sin naturliga miljö utan att de blir illa behandlade.

Isbjörnar:

 • klimatförändringar kan två tredjedelar av isbjörnarna vara utrotade redan 2050, och helt utrotade i det vilda år 2100.
 • Deras största hot är att havsisen försvinner på grund av allt varmare vatten. Dem har därför i allt högre grad fått förlita sig på landlevande byten som renar och ägg från snögäss, ejdrar, grisslor och andra fåglar vilket kan bli ödesdigert för en del fågelpopulationer.
 • Isbjörnar använder havsisen för att vila, äta och fånga sälar på, och pga. dess minskning försvinner måste de simma långa sträckor för att hitta föda vilket kan göra att de ej orkar simma och istället drunknar alt. svälter ihjäl.
 • Landlivet medför också större risk för isbjörnarna att utsättas för nya smittor och parasiter som de inte har ett utvecklat skydd mot.
 • Det är inte ovanligt att en hane äter mindre isbjörnar pga. brist på föda.

Lejon:

 • I Afrika beräknas finnas mellan 15–20,000 vilda lejon kvar.
 • Då deras livsmiljöer krymper upplevs de som hot för människan
 • Det är inte ovanligt att man föder upp lejon i fångenskap som sedan blir offer för troféjakt, eller så kallad ”Canned Hunting”.
 • Som turist skall man aldrig dricka lejonvin som är gjort på malda lejonben, eller köpa souvenirer gjorda av ex, lejontänder, klor mm.

Gorillor:

 • Det finns 2 olika arter av gorillor samt två underarter av varje, alla är hotade utav att deras livsmiljöer krymper eller förstörs. Bla. är efterfrågan på träkol hög vilken leder till att det huggs ner stora mängder skog vilket leder till minskad livsmiljö.
 • Gorillor är nära besläktade med människan vilket gör dem känsliga för liknande sjukdomar. Ebola har slagit ut nästan en tredjedel av låglandsgorillorna.
 • En gorilla dör varje månad av att ha fastnat i snaror som befolkningen lagt ut för att egentligen fånga andra djur.
 • Det förekommer, även om det är olagligt att gorillor jagas för deras kött.
 • Även handeln med levande vilda djur har blivit vanligare och enklare för tjuvjägare då nya vägar möjliggör att komma nära gorillorna.

Källa: 

Jan Westin, Fil.dr / PhD                                    

Vetenskaplig ledare / Scientific Director

The Perfect World Foundation / Member of the board 

Stöd vårt arbete idag att göra världen bättre för våra vilda djur!

Vill du veta mer? Kontakta : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 

The Perfect World Foundation

Telefon: +46 31 17 00 00 
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.