Pollinatörerna förser oss med var tredje bit mat vi äter

Save the Pollinators

Fåglar, fladdermöss, bin, fjärilar, skalbaggar och små däggdjur som pollinerar växter, förser oss med var tredje bit mat vi äter. Dessa pollinatörer upprätthåller våra ekosystem och förser oss med naturresurser genom att hjälpa växter att fortplanta sig. Över hela världen flyger våra små pollinatörer runt dag och natt, de bär med sig pollen från växt till växt, och säkerställer vår tillgång till mat. Pollinatörerna är en avgörande del av naturen och de ekosystem som vi är beroende av för vår överlevnad.

Bekämpningsmedel, klimatförändringar och monokultur (när man bara odlar ett växtslag åt gången) tros vara de mest troliga anledningarna till minskning av pollinatörspopulationen, när allt fler insektsarter dör ut. Extra skrämmande är det att det är svårt att se vad som händer, innan det redan kan vara för sent. Det är omöjligt att räkna insekter på samma sätt som vi kan räkna antalet elefanter. Men vi kommer att märka när de är borta och vi lider brist på växtbaserade livsmedel. Förutom det faktum att vi människor, och andra däggdjur som är allätare och växtätare, kommer att drabbas hårt av en minskning av insekter, kommer det också att påverka alla djur som har insekter som sin primära näringskällakälla. Vissa blommande växter lever också i nära symbios med specifika pollinatörer, vilket innebär att om dessa insekter dör ut så kommer också dessa växter att försvinna.


Vad vi gör

Skolprojekt – Save the Queen
Save the Queen är The Perfect World Foundations skolprojekt. I detta projekt har vi tillsammans med Botaniska Trädgården i Göteborg sammanställt utbildningsmaterial som ska lära barn (och vuxna) om pollinatörer, deras betydelse, och vad vi alla kan göra för att hjälpa dem. The Perfect World-representanter från projektet besöker skolor och pratar med eleverna om hur viktiga insekter är för oss alla. Och för att på ett kreativt och lekfullt sätt öka elevernas kunskap om pollinatörer, bjudit in barnen till en tävling om att bygga det bästa och vackraste insektshotellet.

Biodlingsprojekt – Elefanter och Honungsbin
Insamlingar och donationer till förmån för pollinatörer stödjer ett biodlingsprojekt i Sydafrika. Konflikten mellan elefanter och jordbrukare, orsakad av att elefanter passerar genom odlade fält och förstör jordbrukarnas grödor och försörjning, har eskalerat i Afrika. Projektet syftar till att utbilda jordbrukare till biodlare. Och bikuporna placera ut på strategiska platser för att skapa ”bikupestängslen” som leder bort elefanter från deras jordbruksmarker – för det är faktiskt så att elefanter är rädda för bin. Biodlingsprojektet har lugnat ner konflikten mellan jordbrukare och elefanter och minskat förstörelsen av odlade grödor, och dessutom har man nu honung att sälja. Bikupestängslen skyddar också livsmiljöer som skogar och träd från vandrande elefanters framfart, vilket minskar risken för ökenspridning, plus att träd mycket effektivt absorberar atmosfärisk koldioxid (CO2).


För att skap ett hem för bin och andra insekter behöver du inte mycket – bara en bit trä och en borrmaskin. Borra 10 cm djupa hål i olika storlekar,  Ø 5–15 mm. Du kan också binda ihop en bunt bamburör.

En gammal lastpall är en perfekt ram för att skapa ett helt ”kvarter” av insektshotell. Skapa mindre sektioner med t.ex. trälådor, som du fyller med mossa, pinnar, kottar, håliga tegelstenar, ull och bamburör. Täck över de fyllda lådorna med hönsnät, sen är det bara att njuta av en ökad biologisk mångfald i din trädgård.

Precis som oss behöver pollinatörer ha tillgång till vatten för att frodas. Placera en grund skål/fat med vatten i din trädgård, fyll den med stenar, snäckskal eller kulor för insekterna att landa på när de ska dricka.


Vad du kan göra

Det är ganska lätt att hjälpa våra pollinatörer, här är några exempel.

  • Använd insektsvänliga bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Plantera blommande växter som blommar under långa perioder, det ge massor av nektar – mat till pollinatörerna.
  • Välj ekologisk och lokalt odlad mat, i den mån det är möjligt för dig. Detta minskar användningen av bekämpningsmedel och utsläpp från transport.
  • Låt delar av din trädgård växa och blomma fritt. Insekter älskar orörda ”naturliga” platser.
  • Bygg ett insekthotell till din trädgård eller balkong, se till att det finns blommande växter och vatten i närheten, så hjälper du pollinatörer med både mat och dricka… och bostad.

Med oss kan du också Volontärresa och få möjligheten att uppleva djurbevarandeprojekt runtom i världen. Donationer och sponsring är avgörande för att vi ska ha möjlighet att fortsätta vårt arbete med att sprida kunskap om våra livsviktiga pollinatörer.

The Perfect World Magazine

The Perfect World Magazine ett coffeetable-magasin med glansigt omslag, fyllt med inspirerande berättelser om djur, människor, vårt arbete och positiv förändring. När du köper vårt magasin får du inte bara timmar av bra läsning, du är också med och stöder vårt arbete. Tack för ditt stöd!

Nr.1 på svenska köper du HÄR och Nr.2 på engelska köper du HÄR

The Perfect World Foundation

Kungsgatan 48A 
SE-411 15 Gothenburg, Sweden

Tel: +46 (0) 31-17 00 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Följ oss på

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.