Dr Jane Goodall
Awarded conservationist 2015

Dr Jane Goodall var bara 26 år gammal när hon startade sin resa från England till Tanzania. Utrustad med lite mer än en anteckningsbok, kikare och hennes fascination av vilda djur, fick hon världen att få upp ögonen för mänsklighetens närmast levande släktingar. Efter mer än 50 års banbrytande arbete har Dr. Jane Goodall inte bara visat oss det akuta behovet av att skydda schimpanser från utrotning. Hon har också omdefinierat begreppet med bevarandet av arter, och inkluderat lokalbefolkningens behov av miljön. Idag reser hon världen över och talar om hoten mot schimpanser och om miljökriser, och uppmanar var och en av oss att vidta åtgärder för alla levande ting på planeten, som vi delar. (Källa: http://www.janegoodall.org/our-story/about-jane/

2015 hade TPWF den stora äran att dela ut priset "The Conservationist of the Year" till Dr Jane Goodall för hennes nästan livslånga arbete med artbevarande.

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.