Olivia and Carter Ries
Youth ambassadoro
One More Generation (OMG) grundades 2009 av 8-åriga Carter Ries och 7-årige Olivia Ries. Carter och hans syster Olivia är båda enorm passion till djur och bevarande. Efter att de följt adoptioner av gepader i Sydafrika började Carter och Olivia fråga sig varför människor skulle behöva adoptera vilda djur som gepader. Ju mer Carter och Olivia om de pressande frågorna kring hotade arter förstod de att de  var tvungna att agera.
 
Carter och Olivia startade sin egen ideella organisation för att hjälpa utbilda barn och vuxna om situationen för hotade arter. Carter och Olivias avsikt är att bevara alla arter för minst en mer generation ... och gärna längre.
 
Strax efter att ha startat sin organisation blev Carter och Olivia engagerade i att hjälpa det marina djurliv som drabbats av BP Gulf Oil Spill. Efter att ha tillbringat fyra månaders med att samla in djurförsörjningsredskap, tillbringade de två barnen,  fem dagar med att hjälpa till i rehabiliteringen av det marina djurlivet. De två lärde sig att många djur riskerar att bli utrotade på grund av miljöhot, särskilt plastförorening. Carter och Olivia skapade en läroplan för plast och återvinning för grundskolestudenter och lanserade sin första miljöskyddsåtgärd.
 
Carter och Olivia har sedan lanserat ytterligare divisioner inom OMG som syftar till att ge ungdomar runt om i världen möjlighet att stå upp och hjälpa till med att skapa lösningar för dagens pressande djur och miiljöproblem.
Website: http://onemoregeneration.org/

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.