Om oss

The Perfect World Foundation grundades i Sverige 2010 av Ragnhild (Rags) & Lars Jacobsson efter många års arbete och privat support av djur- och naturprojekt på olika platser världen. Vår planet och vår biologiska mångfald har, och står inför stora problem. Årligen utrotas tusentals djurarter, på grund av mänsklig påverkan, och denna utrotning kommer på sikt att påverka livet på jorden som vi känner till idag.

The Perfect World Foundations viktigaste uppgift är att förhindra denna utveckling genom att sprida kunskap med syftet att öka medvetandet om dessa problemställningar för att förhindra och minska effekten av dessa förändringar. Denna kunskapsspridning fokuseras mot ”vanliga” människor som inte dagligen blir påminda om denna accelererande förändring. 70% av jordens befolkning bor i, och i anslutning till, städer och har ingen naturlig koppling till djur och natur. Den största delen av vår planets beslutsfattare och påverkare tillhör dessa 70%.

Organisationen arbetar inte bara med kunskapssökande verksamheter, utan försöker även lyfta fram och stötta djur och naturområden som befinner sig i akut kris, såsom den akuta situationen runt utrotningen av våra Noshörningar och Elefanter som dödas för sina horn och betar. Även minskande markområden för elefanterna är ytterligare ett enormt hot mot artens fortlevnad.

I detta specifika arbete arbetar organisationen med att samla in pengar för att stötta antitjuvjägarteam med teknisk utrustning, hundar, pengar till underrättelseverksamhet, lobbyism för lagförändringar, utbildning av nästa generations ledare i aktuella länder, kampanjer för att stoppa efterfrågan, säkerställande av markområden…. etc.

Klimatförändringarna står för det största enskilda hotet mot vår natur och våra djur, och i en förlängning även mot hela mänskligheten. The Perfect World Foundation arbetar aktivt med klimatfrågor, ett arbete som sträcker sig ifrån utbildning till utveckling av ny teknik samt stöttning av specifika utsatta djurarter.

The Perfect World Foundations arbete och möjligheter att agera styrs till 100% av donationer och andra former av stöd. För mer information om hur du kan stötta, tryck på ”donera”-knappen.

 

The Perfect World Foundation

Telefon: +46 31 17 00 00 
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.