Vart går pengarna?

Organisationen grundades officiellt 2010 av Ragnhild (Rags) & Lars Jacobsson efter många års arbete med att privat donera och finansiera olika bevarandeprojekt runt hela världen. Under åren 2010–2017 finansierades 100% av alla lönekostnader och administrativa kostnader i organisationen av grundarna Rags & Lars, men allt efter att organisationen växte så har också arbetsbördan ökat och idag betalar organisationen ut löneersättning för vissa arbeten som hänförs till att öka kunskapen runt djur och naturfrågor i kris, samt för att ta hand om det otroliga intresset som finns hos allmänheten för att på olika sätt hjälpa till. Administrativa kostnader bekostas fortfarande huvudsakligen av makarna Rags & Lars, som förövrigt fram till idag själva inte tar ut någon ersättning för sitt arbete. 2016 motsvarade administrativa avgifter som bekostades av organisationen mindre än 1%.

Organisationens arbete sträcker sig runt hela världen där fokus ligger på att stötta krisdrabbade djur och naturområden. Arbetet omfattar såväl förebyggande åtgärder, såsom utbildningskampanjer till att stötta akuta krissituationer som exempelvis tjuvjakt på utrotningshotade arter.

Varje år lägger organisationen fokus på nya områden som behöver extra mycket uppmärksamhet, såsom tjuvjakten på Noshörningar & Elefanter, föroreningarna av haven och under 2018 fokuseras det på klimatet, förändringarna och dess påverkan på både djur och natur.

Detta betyder inte att vi verken lämnar tidigare projektområden eller att alla pengarna som samlas in under ett specifikt år endast används till årets ”fokusområde”. Dock kan man skänka pengar till organisationen där man märker donationen med exempelvis ”Noshörningar”, och då garanterar organisationen att 100% av dessa pengar används till att hjälpa detta specifika djur eller naturområde. Skulle organisationen inte hitta ett bra användningsområde för dessa skänkta pengar så erbjuds 100% återbetalning.

billgrenetc

Förutom det kontinuerliga arbetet med att öka kunskapen om utrotningen av våra djur och vår påverkan på vår natur så användes exempelvis de insamlade medlen under 2017, som man ännu så länge funnit användning för till, att stötta årets pristagare Dr Sylvia Earle i hennes arbete att resa runt och sprida kunskap om mänsklig påverkan på våra hav. Vi har stöttat ett antal olika organisationer under 2017 i deras arbete så som International Animal Rescue, Game Rangers International, Elephant Family, Animals Asia, Big Life Foundation, Okavango Crocodile Research, Care for Wild, Black Mambas, Maun Animal Wellfare Society, Save The Elephants, Manta Trust samt Imire Rhino and Wildlife Conservation

Med hjälp av pengarna som samlades in under 2017 håller organisationen just nu även på att etablera ett stort trädplanteringsprojekt med syftet att hjälpa bevarandet av vår biologiska mångfald, men även för att minska CO2 som i sin tur har en positiv påverkan på vår natur, våra djur och framförallt våra hav. CO2 är en växthusgas som bl.a. produceras genom vårt användande av fossila bränslen, när CO2 öka så ökar också temperaturen på vår planet som har en enormt skadlig effekt på vår natur och naturligtvis på våra djur. När isarna försvinner så försvinner våra isbjörnar, det blir torka, korallblekning, havshöjningar etc. Effekter som sakta men säkert fördärvar vår planet.

The Perfect World Foundation

Telefon: +46 31 17 00 00 
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.